Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה תושבים יש בישראל נכון לסוף שנת 2015?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית אחר על ידי

תשובה 1

0 הצבעות

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל חיים 8,434,600 אנשים.

הנתונים הללו נכונים לעדכון הלמ"ס ב1/12/205 - ראה קישור.

נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...