Close Sidebar
0 הצבעות
איזו תועלת אפשר להפיק משיבוט של חיות משק? למה עושים את זה?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
 
השימוש העיקרי בשיבוט חיות משק כמו לדוגמה במקרה של גידול בקר לבשר או פרות לחלב הוא בכדי לשבח את העדר הקיים.
על מנת לשבח את העדר שלו יוצר החקלאי בדרך כלל זיווגים עם פרטים הנושאים את המטען הגנטי שמייצג תכונות רצויות שמתאימות לו כדוגמת: עמידות למחלות, התאמה לאקלים, איכות מבנה הגוף, פוריות והתאמה לשוק היעד (התאמה של סוג הבשר לצרכן וכדומה).
לכן, כדאי לחקלאי לבחור את הפרטים הטובים ביותר ולזווג אותם אולם, אז החקלאי מוגבל ביכולת יצירת הזיווגים. שיבוט של הפרטים הכי מוצלחים, יאפשר להגביר את הזיווגים ואת ייצור צאצאיהם המוצלחים.
החקלאי בדרך כלל משתמש בחיות משובטות בשביל השבחה גנטית ולא בשביל מאכל. הצאצאים לעומת זאת ישמשו למאכל.
 
 
מידע נוסף בנושא אפשר לקרוא באנגלית בקישורים הבאים:
 
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...