Close Sidebar
0 הצבעות
מתי ואיך עושים תיאום מס?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית אחר על ידי (800 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
 
מתי עושים תיאום מס?
אם אתה עובד בשני מקומות עבודה או יותר.
אם פוטרת או החלפת מקום עבודה במהלך השנה.
אם לא עבדת בחלק מהשנה.
אם אתה שכיר בעל מספר מקורות הכנסה.
אם אתה שייך לקבוצות אוכלוסיה בעלי זיכוי מס מיוחדים כדוגמת: תושב ישראל, עולה חדש, תושב חוזר, נכ בעל שיעור נכות של 100%, עיוור, תורם למוסדות ציבור מאושרים או להנצחת קרובי משפחה, קרוב משפחה של קטין נטול יכולת, בן או בת זוג של בעלי הכנסה שנתית נמוכה, חייל משוחרר או בוגר שירות לאומי, חסר הכנסה בחלק משנת המס הנוכחית, מסיים לימודים לתואר אקדמאי או לימודי מקצוע, משפחות שבראשם הורה עצמאי, משתתפים בכלכלת ילדיהם, נשואי בשנית המשלם מזונות לגרושתך, תושב קבע ביישוב מיוחד המזכה בהנחה, משלם ביטוח חיים, ביטוח שארים או קופת גמל קצבה.
 
החזרי מס
אם במהלך השנה או בשנים קודמות גבו ממך עודף מס, אתה יכול לבצע תיאום מס בכדי לקבל החזרים על תשלומי מס עודפים שנגבו ממך במהלך השנים.
במקרה של קבלת החזרי מס אתה יכול לבקש החזר רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.
זאת אומרת, שאתה יכול לבקש החזרי מס עד 6 שנים אחורנית.
אם אתה רוצה לקבל החזרי מס על השנה האחרונה בלבד, אתה צריך לבצע תיאום מס רק בסוף השנה.
 
חישוב מדרגת המס הנכונה
אם אתה רוצה לקבל הקלות במס בגלל שאתה עובד ביותר מעבודה אחת או שהחלפת מקום עבודה באמצע השנה אתה יכול לבצע תיאום מס במהלך השנה באמצעות טופס 116.
 
איך לבצע תיאום מס?
אפשר לבצע תיאום מס בכמה דרכים.
דרך אחת, היא למלא טופס 116 ולשלוח אותו בדואר או בפקס לפקיד השומה (קישור לפרטים של פקידי שומה באזורים שונים בארץ).
דרך שניה, היא למלא את הטופס במחשב ולשלוח אותו במייל ישירות לרשות המיסים - הנה קישור.
דרך שלישית, היא באמצעות המחשבון של רשות המיסים - ראה קישור.
דרך רביעית היא באמצעות מיופה כוח שהוא מייצג מוסמך (רואה חשבון או יועץ מס) שיבצע עבורך את תיאום המס. אתה צריך להעביר לו את תלושי השכר והפרטים הנדרשים והוא ידאג להגשת המסמכים לפקיד השומה.
 
בכל אופן, ממליץ לך לקרוא את המידע שמתאים למצב שלך בקישורים שלהלן:
 
מדריך לתיאום מס של רשות המיסים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נתקבלה תשובה על ידי (54.9k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...