Close Sidebar
0 הצבעות
מישהו יכול לומר לי איך עושים תיאום מס דרך האינטרנט?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית אחר על ידי (3.3k נקודות)
קטגוריה נערכה על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
רשות המיסים מאפשרת לבצע תיאום מס הכנסה באינטרנט באמצעות מחשבון שמחשב לך את המס ואם רוצים אז אפשר גם להמשיך ולשלוח דרך המחשבון את הבקשה לתיאום מס.
תיאום מס והקלות במס ניתנים רק לשנת המס בה אתם מגישים את הבקשה.
 
להגשת בקשה לתיאום מס דרך האינטרנט לחץ כאן.
 
נכון לבדיקה שעשיתי ב30/11/2015 המערכת מיועדת לתיאום מס עבור המקרים הבאים:
1. מי שיש לו הכנסות מהסוגים הבאים:
א. משכורת/ שכר עבודה בסכום כולל שאינו עולה על 444,480 ₪ לשנה (תקרת ההפרשה השנתית לקופת גמל לקצבה), מכל משלמי המשכורת.
ב. קצבת פרישה (פנסיה ממעביד לשעבר או מקופת גמל):
ג. תשלומים אחרים (כגון: שכר אומנים, שכר מרצים ועוד).
2. מי שמבקש הקלות/זיכויים שניתנים באמצעות המערכת.
 
כדאי לבדוק את הדרישות העדכניות לזכאות תיאום מס בקישור הזה.
 
לפני שמגישים את הבקשה לתיאום מס, כדאי לקרוא את המדריך לתיאום מס של רשות המיסים - ראה קישור.
 
דרכים נוספות בהן ניתן לבצע תיאום מס (השליחה היא לא דרך האינטרנט)
1. הורדת טופס 116 או מילוי הטופס במחשב, הדפסת הטופס והעברתו בדואר או בפקס לפקיד השומה.
2. חישוב המס והגשת בקשה באמצעות המערכת המקוונת לתיאום מס באתר רשות המסים.
3. ביצוע תיאום מס באמצעות גורם מתווך מאושר: באמצעות המעביד או באמצעות מייצגים.
 
 
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...