Close Sidebar
0 הצבעות

שלום,

אני מחפשת רשימה של שמות משפחות צמחים (הכוונה לשמות בוטניים). אני מחפשת רשימה שתקיף את כל שמות משפחות הצמחים הידועות (לא רק בישראל) ואם יש לכם גם שם בוטני עברי זה יהיה מצויין.

תודה

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובות 17

0 הצבעות
Myrtaceae: שם עברי: הדסיים,קישור מידע בעברית.
Nepenthaceae: שם עברי: כדנית,קישור מידע בעברית.
Neuradaceae: שם עברי: כפתוריים,קישור מידע בעברית.
Nothofagaceae: שם עברי: אשור דרומי,קישור מידע בעברית.
Nyctaginaceae: שם עברי: לילניים,קישור מידע בעברית.
Nymphaeaceae: שם עברי: נופריים,קישור מידע בעברית.
Oleaceae: שם עברי: זיתיים,קישור מידע בעברית.
Onagraceae: שם עברי: נר-הלילה,קישור מידע בעברית.
Ophioglossaceae: שם עברי: לשון-אפעה,קישור מידע בעברית.
Orchidaceae: שם עברי: סחלביים,קישור מידע בעברית.
Orobanchaceae: שם עברי: עלקתיים,קישור מידע בעברית.
Oxalidaceae: שם עברי: חמציציים,קישור מידע בעברית.
Paeoniaceae: שם עברי: אדמוניתיים,קישור מידע בעברית.
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
0 הצבעות
Papaveraceae: שם עברי: פרגיים,קישור מידע בעברית.
Passifloraceae: שם עברי: שעוניתיים,קישור מידע בעברית.
Phyllanthaceae: שם עברי: פילנטיים,קישור מידע בעברית.
Phytolaccaceae: שם עברי: פיטולקיים,קישור מידע בעברית.
Pinaceae: שם עברי: אורניים,קישור מידע בעברית.
Piperaceae: שם עברי: פלפליים,קישור מידע בעברית.
Plantaginaceae: שם עברי: לחכיים,קישור מידע בעברית.
Platanaceae: שם עברי: דולביים (דלביים),קישור מידע בעברית.
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
0 הצבעות
Plumbaginaceae: שם עברי: עפריתיים,קישור מידע בעברית.
Poaceae: שם עברי: דגניים,קישור מידע בעברית.
Polygalaceae: שם עברי: מרבה-חלב,קישור מידע בעברית.
Polygonaceae: שם עברי: ארכוביתיים,קישור מידע בעברית.
Polypodiaceae: שם עברי: רב-רגליים,קישור מידע בעברית.
Pontederiaceae: שם עברי: פונטדריים,קישור מידע בעברית.
Portulacaceae: שם עברי: רגלתיים,קישור מידע בעברית.
Potamogetonaceae: שם עברי: נהרוניתיים,קישור מידע בעברית.
Primulaceae: שם עברי: רקפתיים,קישור מידע בעברית.
Pseudolepicoleaceae: קישור מידע בעברית.
Psilotaceae: שם עברי: פסילוטים,קישור מידע בעברית.
Pteridaceae: שם עברי: אברתיים,קישור מידע בעברית.
Rafflesiaceae: שם עברי: רפלסיים,קישור מידע בעברית.
Ranunculaceae: שם עברי: נוריתיים,קישור מידע בעברית.
Resedaceae: שם עברי: רכפתיים,קישור מידע בעברית.
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
0 הצבעות
Rhamnaceae: שם עברי: אשחריים,קישור מידע בעברית.
Rosaceae: שם עברי: ורדיים,קישור מידע בעברית.
Rubiaceae: שם עברי: פואתיים,קישור מידע בעברית.
Rutaceae: שם עברי: פיגמיים,קישור מידע בעברית.
Salicaceae: שם עברי: ערבתיים,קישור מידע בעברית.
Salvadoraceae: שם עברי: סלודוריים,קישור מידע בעברית.
Salviniaceae: שם עברי: סלביניים,קישור מידע בעברית.
Santalaceae: שם עברי: סנטליים,קישור מידע בעברית.
Sapindaceae: שם עברי: סבונניים,קישור מידע בעברית.
Sapotaceae: שם עברי: ספוטיים,קישור מידע בעברית.
Saxifragaceae: שם עברי: בקעצוריים,קישור מידע בעברית.
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
0 הצבעות
Scrophulariaceae: שם עברי: לועניתיים,קישור מידע בעברית.
Selaginellaceae: שם עברי: סלגינל,קישור מידע בעברית.
Simaroubaceae: שם עברי: סימרוביים,קישור מידע בעברית.
Solanaceae: שם עברי: סולניים,קישור מידע בעברית.
Styracaceae: שם עברי: לבניים,קישור מידע בעברית.
Tamaricaceae: שם עברי: אשליים,קישור מידע בעברית.
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
0 הצבעות
Taxaceae: שם עברי: טקסיים,קישור מידע בעברית.
Theaceae: שם עברי: תאיים,קישור מידע בעברית.
Thelypteridaceae: שם עברי: גפיתיים,קישור מידע בעברית.
Thymelaeaceae: שם עברי: מתנניים,קישור מידע בעברית.
Typhaceae: שם עברי: סופיים,קישור מידע בעברית.
Ulmaceae: שם עברי: מישיים,קישור מידע בעברית.
Urticaceae: שם עברי: סרפדיים,קישור מידע בעברית.
Verbenaceae: שם עברי: ורבניים,קישור מידע בעברית.
Violaceae: שם עברי: סגליים,קישור מידע בעברית.
Vitaceae: שם עברי: גפניים,קישור מידע בעברית.
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
0 הצבעות
Welwitschiaceae: שם עברי: ולויטשיה,קישור מידע בעברית.
Winteraceae: שם עברי: וינטריים,קישור מידע בעברית.
Zygophyllaceae: שם עברי: זוגניים,קישור מידע בעברית.
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...