Close Sidebar
0 הצבעות
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
לפי אתר ספר העובדות העולמי של הCIA התפלגות הדתות בקאטר היא כדלקמן: 77.5% מוסלמים, 8.5% נוצרים ויתר האחוזים הנותרים (14%) מורכבים מבני הדת ההינדית ודתות הינדיות אחרות (קישור).
 
מרבית המוסלמים בקטאר שייכים לזרם מוסלמי שנקרא והאביה שהיא תנועה אסלאמית-סונית שמרנית, המפרשת את האסלאם ככתבו וכלשונו.
רק חלק קטן מהמוסלמים שייכים לזרם השיעי (5-15% מסה"כ האוכלוסיה).
 
מידע נוסף על דתות בקטאר ניתן לקרוא כאן
ועל זרם הוהאביה ניתן לקרוא כאן
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...