Close Sidebar
0 הצבעות
אחותי חזרה מבית הספר ואמרה שהשיר "נד נד" קשור ליהדות.חיפשתי ביוטיוב וראיתי שיר אחר "לבדי" איך שירים אלה קשורים ליהדות?ולמה ביאליק כתב אותם?

 

תודה מראש,ניקול
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית יהדות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
את הקשר של השיר נד נד ליהדות עושה הסופר והמרצה לפילוסופיה יהודית, ארי אילון.
ארי אילון טוען בספרו "עלמא דִי" כי שיר הנדנדה נכתב בהשראת המדרשים הבאים:
 
"אין לך רשות לומר מה למטה מה למעלה, מה לפנים מה לאחור, אלא מיום שנברא העולם ולהבא". (בראשית רבה א) 
 
"...יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור ת"ל (דברים ד, לב) ולמקצה השמים ועד קצה השמים מלמקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל ואין אתה שואל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור..." (תלמוד בבלי מסכת חגיגה, יא, עמוד ב)
 
אורי אילון כותב בספרו
פעם היה בארץ בעל אגדה ריבוני, חיים נחמן ביאליק. תמצית עוצמתו הריבונית נרשמה בשורות הבאות: 
נד נד נד נד 
רד עלה עלה ורד 
מה למעלה מה למטה 
רק אני אני ואתה 
 
שאלה זו היא השאלה האסורה ביותר על האדם הרבני (כל המסתכל וכו' ראוי לא שלא בא לעולם)... העולם הרבני נברא בתבנית האות ב'. עולם תחום וחתום. תקרתו שמים ורצפתו תהום. בעלי האגדה הרבניים מגבילים את תחום עולמו של האדם הרבני, ומסמנים לו את התחומים האסורים באותיות מזהירות של קידוש לבנה: אסור לדרוש מה למעלה מה למטה! 
בעל האגדה הריבוני, לעומתם, מרשה לעצמו לשאול... הוא אף משתף ילדים קטנים בנסיונות ההתמודדות שלו... יחד הם נכנסים לפרדס האגדי, יוצאים ממנו בשלום, ותשובה בידם: 
מה למעלה מה למטה 
רק אני אני ואתה. 
מה שראה ילד על הנדנדה, לא ראה משה רבנו מימיו. אפילו הוא פחד לראות... 
 
 
 
אורי אילון טוען כי האדם הדתי מוגבל ע"י הדת וכי האדם הדתי לא מעיז לחקור ולדרוש בשאלות כמו: קיום העולם או קיומו של האל.
לטענתו ביאליק בשיר הנדנדה אומר בעצם לילדים לחקור ולדרוש בשאלה במילים:
רד עלה עלה ורד 
מה למעלה מה למטה 
 
והוא אף עונה בתשובה שבעצם ניתן לייחס לה כפירה בשאלת קיומו של האל
רק אני אני ואתה 
 
 
לגביי השיר "לבדי" הטענה היא כי מדובר בשיר החושף של רגשותיו האמביוולנטיים  של ביאליק  בהתייחסותו לבית-המדרש (למידע נוסף ראה תאור בקישור הזה).
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...