Close Sidebar
0 הצבעות

מי יכול לומר לי כמה יהודים אשכנזים יש בישראל? מה יש יותר מזרחים או אשכנזים?

בהקשר לשאלה על: כמה מזרחים יש בישראל?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית אחר על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש יותר אשכנזים מאשר מזרחים וילידי הארץ הם קבוצת המוצא הגדולה ביותר.
 
להלן נתונים על אוכלוסיית היהודים לפי ארץ מוצא.
סה"כ יהודים בישראל 6,451,200 נפש.
687,300 יהודים שמוצאם בארצות אסיה המהווים 10.7% מאוכלוסיית היהודים בארץ.
904,900 יהודים שמוצאם בארצות אפריקה המהווים 14% מאוכלוסיית היהודים בארץ.
2,242,500 יהודים אשכנזים שמוצאם בארצות אמריקה-אירופה והם מהווים 34.8% מאוכלוסיית היהודים בארץ.
2,616,500 יהודים צברים ילידי הארץ המהווים 40.6% מאוכלוסיית היהודים בארץ.
 
מקור המידע: ראה קישור.
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...