Close Sidebar
0 הצבעות

מי יודע כמה מזרחים יש בישראל? אני מתכוון ליהודים ממוצא מזרחי.

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית אחר על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספרם של יהודים ממוצא מזרחי עומד על כ-1,592,200 אנשים.
687,300 מהם הם יהודים שמוצאם מאסיה ו904,900 מוצאם מארצות אפריקה.
היהודים ממוצא מזרחי מהווים כ24.7% מאוכלוסיית היהודים בישראל.
34.4% שהם כ- 2,242,500 יהודים, הם אשכנזים מאמריקה ואירופה.
40.6% הם יהודים ילידי הארץ המונים כ2,616,500 נפשות.
 
מקור המידע: ראה קישור.
נתקבלה תשובה על ידי
כמה אשכנזים יש בישראל? מי יודע כמה יהודים אשכנזים יש בארץ?
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...