Close Sidebar
0 הצבעות

מי יודע מה יש יותר? נשים או גברים בישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית אחר על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
באופן כללי ניתן לומר שבישראל יש פחות גברים לעומת נשים. 
היחס בין גברים לנשים בישראל עומד על 982 גברים לכל 1,000 נשים.
אבל, יחס זה מאוד תלוי בקבוצת הגיל.
מספר הגברים לעומת נשים בישראל משתנה בקבוצות הגיל השונות.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקבוצת הגיל של עד גיל 30 יש יותר גברים לעומת נשים. אך, מגיל 31 גדול מספר הנשים ממספר הגברים.
בגילאים 75 ומעלה חיים 696 גברים לכל 1,000 נשים . 
 
מקור המידע: ראה קישור.
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...