Close Sidebar
0 הצבעות

מי יודע כמה כמה ישראלים טסים לחו"ל בשנה?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
לפי הערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המבוססים על נתוני יציאות ישראלים בחודשים ינואר עד אוגוסט 2014 אומדים את מספר הישראלים שיטוסו לחו"ל בשנת 2014 ב- 5 מיליון.
שזה אומר ממוצע של 420 אלף יציאות בחודש.
 
בתקופת ינואר עד אוגוסט 2014  נרשמו 3.5 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים, כמות זו מהווה עלייה של %8 לעומת אותה תקופה זהה בשנה שעברה.
מספר יציאות זה כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-%4 מכלל היציאות).
בדרך האוויר נרשמו 3.2 מיליון יציאות לחו"ל, עלייה של %10 לעומת אותה תקופה בשנה שעברה.
 
באוגוסט השנה נרשמו 688 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 623 אלף יציאות היו דרך האוויר, 52אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר (כ-13 אלף יציאות) היו דרך הים.
בחודש אוגוסט השנה יצאו לחו"ל כ-645 אלף ישראלים, %96 מתוכם יצאו פעם אחת בלבד.
 
 
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...