Close Sidebar
0 הצבעות
אני מחפש רשימה של אוניברסיטאות בפקיסטן
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובות 5

0 הצבעות
להלן רשימת אוניברסיטאות בפקיסטן

1) שם האוניברסיטה: Abasyn University Peshawar, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.abasyn.edu.pk/

2) שם האוניברסיטה: Aga Khan University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.aku.edu/

3) שם האוניברסיטה: Air University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.au.edu.pk/

4) שם האוניברסיטה: Al-Khair University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.alkhair.edu.pk/

5) שם האוניברסיטה: Allama Iqbal Open University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.aiou.edu.pk/

6) שם האוניברסיטה: Alpha Omega University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.alphaomega.edu.pk/

7) שם האוניברסיטה: American University of Hawaii, Punjab Campus, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.auh.edu.pk/

8) שם האוניברסיטה: Asian Management Institute, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ami.edu.pk/

9) שם האוניברסיטה: Asia Pacific Institute of Information Technology Pakistan (APIIT PAK), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.apiit.edu.pk/

10) שם האוניברסיטה: Azad Jammu and Kashmir University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ajku.edu.pk/

11) שם האוניברסיטה: Bahauddin Zakariya University, Multan, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.bzu.edu.pk/

12) שם האוניברסיטה: Bahria University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.bahria.edu.pk/

13) שם האוניברסיטה: Balochistan University of Engineering and Technology Khuzdar, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.buetk.edu.pk/

14) שם האוניברסיטה: Balochistan University of Information Technology & Management Sciences, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.buitms.edu.pk/

15) שם האוניברסיטה: Baqai Medical University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://baqai.freeyellow.com/

16) שם האוניברסיטה: Cecos Univeristy of Information Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cecos.edu.pk/

17) שם האוניברסיטה: College of Business Management ( CBM ), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cbm.edu.pk/

18) שם האוניברסיטה: COMSATS Institute of Information Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ciit.edu.pk/

19) שם האוניברסיטה: COMSATS Institute of Information Technology, Abbottabad, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ciit-atd.edu.pk/

20) שם האוניברסיטה: COMSATS Institute of Information Technology, Attock, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ciit-attock.edu.pk/

21) שם האוניברסיטה: COMSATS Institute of Information Technology, Lahore, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ciitlahore.edu.pk/

22) שם האוניברסיטה: COMSATS Institute of Information Technology, Wah, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ciit-wah.edu.pk/

23) שם האוניברסיטה: COSMIQ Institute of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cosmiq.edu.pk/

24) שם האוניברסיטה: Dadabhoy Institute of Higher Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dadabhoy.edu.pk/

25) שם האוניברסיטה: Dawood College of Engineering and Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dcet.edu.pk/

26) שם האוניברסיטה: Dow University of Health Sciences, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.duhs.edu.pk/

27) שם האוניברסיטה: Faisalabad Institute of Textile and Fashion Design, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.fitfd.edu.pk/

28) שם האוניברסיטה: FAST - National University of Computer and Emerging Sciences (NUCES), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.nu.edu.pk/

29) שם האוניברסיטה: Federal Urdu University of Arts,Science and Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.fuuast.edu.pk/

30) שם האוניברסיטה: Gandhara Institute of Medical Sciences, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gandhara.edu.pk/

31) שם האוניברסיטה: Gangdara Institute Of Science & Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gist.edu.pk/
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
32) שם האוניברסיטה: GC University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gcu.edu.pk/

33) שם האוניברסיטה: Ghulam Ishaq Khan Institute of Science & Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.giki.edu.pk/

34) שם האוניברסיטה: Gift University, קישור לאתר האוניברסיטה > t.edu.pk/

35) שם האוניברסיטה: Gomal University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gu.edu.pk/

36) שם האוניברסיטה: Government College University Faisalabad, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gcuf.edu.pk/

37) שם האוניברסיטה: Government College University Lahore, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.guic.edu.pk/

38) שם האוניברסיטה: Greenwich University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pakistanhomoeopathy.com/

39) שם האוניברסיטה: Hahnamann Honoeopathic Medical College, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hajvery.edu.pk/

40) שם האוניברסיטה: Hajvery University Lahore for Women, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hamdard.edu.pk/

41) שם האוניברסיטה: Hamdard University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hu.edu.pk/

42) שם האוניברסיטה: Hazara University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hitecuni.edu.pk/

43) שם האוניברסיטה: Hitec University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.indus.edu.pk/

44) שם האוניברסיטה: Indus Institute of Higher Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iba.edu.pk/

45) שם האוניברסיטה: Institute of Business Administration (IBA), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iba-suk.edu.pk/

46) שם האוניברסיטה: Institute of Business Administration Sukkur, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.biztek.edu.pk/

47) שם האוניברסיטה: Institute of Business & Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iiee.edu.pk/

48) שם האוניברסיטה: Institute of Industrial Electronics Engineering, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pakaims.edu.pk/

49) שם האוניברסיטה: Institute of Management Sciences, Lahore (IMS), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.imsciences.edu.pk/

50) שם האוניברסיטה: Institute of Management Sciences, Peshawar, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iiu.edu.pk/

51) שם האוניברסיטה: International Islamic University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iub.edu.pk/

52) שם האוניברסיטה: Islamia University of Bahawalpur, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.isra.edu.pk/

53) שם האוניברסיטה: Isra University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.juw.edu.pk/

54) שם האוניברסיטה: Jinnah University for Women, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pafkiet.edu.pk/

55) שם האוניברסיטה: Karachi Institute Of Economics And Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kiit.edu.pk/

56) שם האוניברסיטה: Karachi Institute of Information Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kmdc.edu.pk/

57) שם האוניברסיטה: Karachi Medical and Dental College, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ksa.edu.pk/

58) שם האוניברסיטה: Karachi School of Art, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kiu.edu.pk/

59) שם האוניברסיטה: Karakoram International University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kasbit.edu.pk/

60) שם האוניברסיטה: KASB Institute of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kust.edu.pk/

61) שם האוניברסיטה: Kohat University of Science and Technology (KUST), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.lcwu.edu.pk/

62) שם האוניברסיטה: Lahore College for Women University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.lums.edu.pk/
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
63) שם האוניברסיטה: Lahore University of Management Sciences, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.lumhs.edu.pk/

64) שם האוניברסיטה: Liaquat University of Medical & Health Sciences Jamshoro, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.muet.edu.pk/

65) שם האוניברסיטה: Mehran University of Engineering & Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.jinnah.edu.pk/

66) שם האוניברסיטה: Mohammad Ali Jinnah University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.jinnah.edu/

67) שם האוניברסיטה: Mohammad Ali Jinnah University, Karachi, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.miu.edu.pk/

68) שם האוניברסיטה: Mohi-ud-Din Islamic University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.moorelanduniversity.com/

69) שם האוניברסיטה: Mooreland University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.nca.edu.pk/

70) שם האוניברסיטה: National College of Arts, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.numl.edu.pk/

71) שם האוניברסיטה: National University of Computer & Emerging Sciences, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.nust.edu.pk/

72) שם האוניברסיטה: National University of Modern Languages, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.neduet.edu.pk/

73) שם האוניברסיטה: National University of Science and Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.aup.edu.pk/

74) שם האוניברסיטה: NED University of Engineering and Technology Karachi, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.niab.org.pk/

75) שם האוניברסיטה: North West Frontier Province Agricultural University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pakaims.edu/

76) שם האוניברסיטה: Nuclear Institute for Agriculture and Biology (NIAB), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.vu.edu.pk/

77) שם האוניברסיטה: Pak-AIMS (American Institute of Management Sciences), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.planwel.edu/

78) שם האוניברסיטה: Pakistan Virtual University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.prestonpak.edu.pk/

79) שם האוניברסיטה: Planwel University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pics.edu.pk/

80) שם האוניברסיטה: Preston University, Pakistan Campus, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pucit.edu.pk/

81) שם האוניברסיטה: Punjab Institute of Computer science, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pedu.edu.pk/

82) שם האוניברסיטה: Punjab University College of Information Tecnology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.panasia.org.sg/tcdc/pakistan/qauid_sindh/index.html

83) שם האוניברסיטה: Pyramid Education Center, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.qau.edu.pk/

84) שם האוניברסיטה: Qauid-e-Awam University of Engineering Sciences & Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.qurtuba.edu.pk/

85) שם האוניברסיטה: Quaid-i-Azam University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.riphah.edu.pk/

86) שם האוניברסיטה: Qurtuba University of Science and Infromation Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.suit.edu.pk/

87) שם האוניברסיטה: Riphah International Univeristy, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.salu.edu.pk/

88) שם האוניברסיטה: Sarhad University of Science & Information Technology, Peshawar, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.fwu.edu.pk/

89) שם האוניברסיטה: Shah Abdul Latif University Khairpur, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.szabist.edu.pk/

90) שם האוניברסיטה: Shaheed Benazir Bhutto Women University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sau.edu.pk/

91) שם האוניברסיטה: Shaheed Zulifkar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ssms.edu.pk/

92) שם האוניברסיטה: Sindh Agricultural University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ssuet.edu.pk/

93) שם האוניברסיטה: Sir Syed Institute Of Technology Islamabad, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.tip.edu.pk/
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
94) שם האוניברסיטה: Sir Syed University of Engineering and Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.global.edu.pk/

95) שם האוניברסיטה: Textile Institute of Pakistan, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.superior.edu.pk/

96) שם האוניברסיטה: The Global College Lahore, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uaf.edu.pk/

97) שם האוניברסיטה: The Superior College, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uaar.edu.pk/

98) שם האוניברסיטה: University of Agriculture Faisalabad, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.geocities.com/Tokyo/7507/uob.html

99) שם האוניברסיטה: University of Arid Agriculture Rawalpindi, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ucp.edu.pk/

100) שם האוניברסיטה: University of Baluchistan, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uoe.edu.pk/

101) שם האוניברסיטה: University of Central Punjab, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ue.edu.pk/

102) שם האוניברסיטה: University of East, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uet.edu/

103) שם האוניברסיטה: University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.nwfpuet.edu.pk/

104) שם האוניברסיטה: University of Engineering and Technology Lahore, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uettaxila.edu.pk/

105) שם האוניברסיטה: University of Engineering and Technology Peshawar, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.tuf.edu.pk/

106) שם האוניברסיטה: University of Engineering and Technology Taxila, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uog.edu.pk/

107) שם האוניברסיטה: University of Faisalabad, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.aldirasat.edu.pk/

108) שם האוניברסיטה: University of Gujrat, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uok.edu.pk/

109) שם האוניברסיטה: University of Islamic Studies, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ulhr.edu.pk/

110) שם האוניברסיטה: University of Karachi, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uom.edu.pk/

111) שם האוניברסיטה: University of Lahore, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.umt.edu.pk/

112) שם האוניברסיטה: University of Malakand, קישור לאתר האוניברסיטה > http://umi-pk.com/

113) שם האוניברסיטה: University of Management and Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.unw.edu.pk/

114) שם האוניברסיטה: University of Munawwar-ul-Islam, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.upesh.edu/

115) שם האוניברסיטה: University of NorthWest, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uos.edu.pk/

116) שם האוניברסיטה: University of Peshawar, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ustb.edu.pk/

117) שם האוניברסיטה: University of Sargodha, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.usindh.edu.pk/

118) שם האוניברסיטה: University of Science & Technology Bannu, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.usa.edu.pk/

119) שם האוניברסיטה: University of Sindh, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pu.edu.pk/

120) שם האוניברסיטה: University of South Asia, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pugc.edu.pk/

121) שם האוניברסיטה: University of the Punjab, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uvas.edu.pk/

122) שם האוניברסיטה: University of the Punjab, Gujranwala Campus, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uw.edu.pk/

123) שם האוניברסיטה: University of Veterinary & Animal Science, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.wahmedicalcollege.edu.pk/

124) שם האוניברסיטה: University of Wah, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.zawiya.edu.pk/
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
125) שם האוניברסיטה: Virtual University of Pakistan, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.geocities.com/CollegePark/7329/

126) שם האוניברסיטה: Wah Medical College, קישור לאתר האוניברסיטה >

127) שם האוניברסיטה: Zawiya Academy, קישור לאתר האוניברסיטה >

128) שם האוניברסיטה: Zia-ud-Din Medical University, קישור לאתר האוניברסיטה >
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...