Close Sidebar
0 הצבעות
אני מחפש רשימה של אוניברסיטאות במוזמביק
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
להלן רשימת אוניברסיטאות במוזמביק

1) שם האוניברסיטה: Instituto Superior de Ciênicas e Tecnologia de Moçambique, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.isctem.ac.mz/

2) שם האוניברסיטה: Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.isri.ac.mz/

3) שם האוניברסיטה: Instituto Superior Politécnico e Universitário, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ispu.ac.mz/

4) שם האוניברסיטה: Universidade Católica de Moçambique, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ucm.ac.mz/

5) שם האוניברסיטה: Universidade Eduardo Mondlane, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uem.mz/
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...