Close Sidebar
0 הצבעות
אני מחפש רשימה של אוניברסיטאות בדרום קוריאה
נעל עם הערה: תשובה מלאה
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי
נעילה על ידי

תשובות 5

0 הצבעות
להלן רשימת אוניברסיטאות בדרום קוריאה

1) שם האוניברסיטה: Ajou University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ajou.ac.kr/

2) שם האוניברסיטה: Andong National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.andong.ac.kr/

3) שם האוניברסיטה: Catholic University of Korea, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cuk.ac.kr/

4) שם האוניברסיטה: Catholic University of Pusan, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cup.ac.kr/

5) שם האוניברסיטה: Catholic University of Taegu-Hyosung, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cataegu.ac.kr/

6) שם האוניברסיטה: Changwon National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.changwon.ac.kr/

7) שם האוניברסיטה: Cheju National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cheju.ac.kr/

8) שם האוניברסיטה: Cheju National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cheju-e.ac.kr/

9) שם האוניברסיטה: Chinju National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chinju.ac.kr/

10) שם האוניברסיטה: Chinju National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chinju-e.ac.kr/

11) שם האוניברסיטה: Chodang University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chodang.ac.kr/

12) שם האוניברסיטה: Chonbuk National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chonbuk.ac.kr/

13) שם האוניברסיטה: Chonbuk Sanup University of Technology (Howon University), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.howon.ac.kr/

14) שם האוניברסיטה: Chongju National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chongju-e.ac.kr/

15) שם האוניברסיטה: Chongju University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chongju.ac.kr/

16) שם האוניברסיטה: Chonju National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chonju-e.ac.kr/

17) שם האוניברסיטה: Chonnam National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chonnam.ac.kr/

18) שם האוניברסיטה: Chosun University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chosun.ac.kr/

19) שם האוניברסיטה: Chunchon National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cnue-e.ac.kr/

20) שם האוניברסיטה: Chung-Ang University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cau.ac.kr/

21) שם האוניברסיטה: Chungbuk National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chungbuk.ac.kr/

22) שם האוניברסיטה: Chung-Ju National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chungju.ac.kr/

23) שם האוניברסיטה: Chungnam National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.chungnam.ac.kr/

24) שם האוניברסיטה: Daebul University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.daebul.ac.kr/

25) שם האוניברסיטה: Dankook University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dankook.ac.kr/

26) שם האוניברסיטה: Dong-A University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.donga.ac.kr/

27) שם האוניברסיטה: Dongduk Women's University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dongduk.ac.kr/

28) שם האוניברסיטה: Dong Eui University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dongeui.ac.kr/

29) שם האוניברסיטה: Dongguk University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dongguk.ac.kr/

30) שם האוניברסיטה: Dongseo University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dongseo.ac.kr/

31) שם האוניברסיטה: Dongshin University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dongshinu.ac.kr/
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
32) שם האוניברסיטה: Dong Yang University of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dytc.ac.kr/

33) שם האוניברסיטה: Duksung Women's University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.duksung.ac.kr/

34) שם האוניברסיטה: Ewha Women's University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ewha.ac.kr/

35) שם האוניברסיטה: Gyeongsang National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gsnu.ac.kr/

36) שם האוניברסיטה: Hallym University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hallym.ac.kr/

37) שם האוניברסיטה: Hankuk Aviation University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hangkong.ac.kr/

38) שם האוניברסיטה: Hankuk University of Foreign Studies, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hufs.ac.kr/

39) שם האוניברסיטה: Hankyong National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hknu.ac.kr/

40) שם האוניברסיטה: Hannam University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hannam.ac.kr/

41) שם האוניברסיטה: Hansei University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hansei.ac.kr/

42) שם האוניברסיטה: Hanseo University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hanseo.ac.kr/

43) שם האוניברסיטה: Hanshin University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hanshin.ac.kr/

44) שם האוניברסיטה: Hansung University Seoul, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hansung.ac.kr/

45) שם האוניברסיטה: Hanyang University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hanyang.ac.kr/

46) שם האוניברסיטה: Honam University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.honam.ac.kr/

47) שם האוניברסיטה: Hongik University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hongik.ac.kr/

48) שם האוניברסיטה: Hoseo University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hoseo.ac.kr/

49) שם האוניברסיטה: Hyupsung University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hyupsung.ac.kr/

50) שם האוניברסיטה: Inchon National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.inchon-e.ac.kr/

51) שם האוניברסיטה: Inchon University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.inchon.ac.kr/

52) שם האוניברסיטה: Information and Communications University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.icu.ac.kr/

53) שם האוניברסיטה: Inha University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.inha.ac.kr/

54) שם האוניברסיטה: Inje University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.inje.ac.kr/

55) שם האוניברסיטה: Jeonju University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.jeonju.ac.kr/

56) שם האוניברסיטה: Kangnam University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kangnam.ac.kr/

57) שם האוניברסיטה: Kangnung National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kangnung.ac.kr/

58) שם האוניברסיטה: Kangwon National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kangwon.ac.kr/

59) שם האוניברסיטה: Kaya University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kaya.ac.kr/

60) שם האוניברסיטה: KDI School of Public Policy and Management, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kdischool.ac.kr/

61) שם האוניברסיטה: Keimyung University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.keimyung.ac.kr/

62) שם האוניברסיטה: Kongju National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kyongju.ac.kr/
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
63) שם האוניברסיטה: Kongju National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kongju-e.ac.kr/

64) שם האוניברסיטה: Konkuk University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.konkuk.ac.kr/

65) שם האוניברסיטה: Konyang University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.konyang.ac.kr/

66) שם האוניברסיטה: Kookmin University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kookmin.ac.kr/

67) שם האוניברסיטה: Korea Advanced Institute of Science & Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kaist.ac.kr/

68) שם האוניברסיטה: Korea Maritime University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kmaritime.ac.kr/

69) שם האוניברסיטה: Korea National Open University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.knou.ac.kr/

70) שם האוניברסיטה: Korea National University of Arts, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.knua.ac.kr/

71) שם האוניברסיטה: Korea National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.knue.ac.kr/

72) שם האוניברסיטה: Korea National University of Physical Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.knupe.ac.kr/

73) שם האוניברסיטה: Korea University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.korea.ac.kr/

74) שם האוניברסיטה: Kosin University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kosin.ac.kr/

75) שם האוניברסיטה: Kumoh National University of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kumoh.ac.kr/

76) שם האוניברסיטה: Kunsan National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kunsan.ac.kr/

77) שם האוניברסיטה: Kwan Dong University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kwandong.ac.kr/

78) שם האוניברסיטה: Kwangju National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kwangju-e.ac.kr/

79) שם האוניברסיטה: Kwangju University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kwangju.ac.kr/

80) שם האוניברסיטה: Kwangwoon University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kwangwoon.ac.kr/

81) שם האוניברסיטה: Kyonggi University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kyonggi.ac.kr/

82) שם האוניברסיטה: Kyongju University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kyunghee.ac.kr/

83) שם האוניברסיטה: Kyunghee University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kyungil.ac.kr/

84) שם האוניברסיטה: Kyungil University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kyungnam.ac.kr/

85) שם האוניברסיטה: Kyungnam University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kyungpook.ac.kr/

86) שם האוניברסיטה: Kyungpook National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kyungsung.ac.kr/

87) שם האוניברסיטה: Kyungsung University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kyungwon.ac.kr/

88) שם האוניברסיטה: Kyungwon University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.miryang.ac.kr/

89) שם האוניברסיטה: Miryang National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.mmu.ac.kr/

90) שם האוניברסיטה: Mokpo National Maritime University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.mokpo.ac.kr/

91) שם האוניברסיטה: Mokpo National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.mokwon.ac.kr/

92) שם האוניברסיטה: Mokwon University Taejon, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.myongji.ac.kr/

93) שם האוניברסיטה: Myongji University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.paichai.ac.kr/
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
94) שם האוניברסיטה: Paichai University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.postech.ac.kr/

95) שם האוניברסיטה: Pohang University of Science and Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pknu.ac.kr/

96) שם האוניברסיטה: Pukyong National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pusan.ac.kr/

97) שם האוניברסיטה: Pusan National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pusan-e.ac.kr/

98) שם האוניברסיטה: Pusan National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pufs.ac.kr/

99) שם האוניברסיטה: Pusan University of Foreign Studies, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pwc.ac.kr/

100) שם האוניברסיטה: Pusan Women's University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ptuniv.ac.kr/

101) שם האוניברסיטה: Pyongtaek University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.syu.ac.kr/

102) שם האוניברסיטה: Sahmyook University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.samchok.ac.kr/

103) שם האוניברסיטה: Samchok National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sangji.ac.kr/

104) שם האוניברסיטה: Sang Ji University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sangmyung.ac.kr/

105) שם האוניברסיטה: Sang Myung University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sejong.ac.kr/

106) שם האוניברסיטה: Sejong University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.semyung.ac.kr/

107) שם האוניברסיטה: Semyung University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.seokyeong.ac.kr/http://www.skuniv.ac.kr/

 

 

108) שם האוניברסיטה: Seokyeong University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.seonam.ac.kr/

109) שם האוניברסיטה: Seonam University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uos.ac.kr/

110) שם האוניברסיטה: Seoul City University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.snu.ac.kr/

111) שם האוניברסיטה: Seoul National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.seoul-e.ac.kr/

112) שם האוניברסיטה: Seoul National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.snut.ac.kr/

113) שם האוניברסיטה: Seoul National University of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.stu.ac.kr/

114) שם האוניברסיטה: Seoul Teological University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.swu.ac.kr/

115) שם האוניברסיטה: Seoul Women's University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.seowon.ac.kr/

116) שם האוניברסיטה: Seowon University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.silla.ac.kr/

117) שם האוניברסיטה: Silla University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sogang.ac.kr/

118) שם האוניברסיטה: Sogang University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sookmyung.ac.kr/

119) שם האוניברסיטה: Sookmyung Women's University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sch.ac.kr/

120) שם האוניברסיטה: Soonchunhyang University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.soongsil.ac.kr/

121) שם האוניברסיטה: Soongsil University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sunchon.ac.kr/

122) שם האוניברסיטה: Sunchon National University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sungkyul.ac.kr/

123) שם האוניברסיטה: Sungkyul University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.skku.ac.kr/

124) שם האוניברסיטה: Sung Kyun Kwan University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sungshin.ac.kr/
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
125) שם האוניברסיטה: Sungshin Women's University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sunmoon.ac.kr/

126) שם האוניברסיטה: Sunmoon University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.suwoncatholic.ac.kr/

127) שם האוניברסיטה: Suwon Catholic University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.suwon.ac.kr/

128) שם האוניברסיטה: Suwon University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.taegu-e.ac.kr/

129) שם האוניברסיטה: Taegu National University of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.taegu.ac.kr/

130) שם האוניברסיטה: Taegu University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.tnut.ac.kr/

131) שם האוניברסיטה: Taejon National University of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.taejon.ac.kr/

132) שם האוניברסיטה: Taejon University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.taeshin.ac.kr/

133) שם האוניברסיטה: Taeshin Christian University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.tit.ac.kr/

134) שם האוניברסיטה: Tongmyung University of Information Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ulsan.ac.kr/

135) שם האוניברסיטה: Ulsan University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ust.ac.kr/

136) שם האוניברסיטה: University of Science and Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.wonkwang.ac.kr/

137) שם האוניברסיטה: Wonkwang University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.woosuk.ac.kr/

138) שם האוניברסיטה: Woosuk University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.yeungnam.ac.kr/

139) שם האוניברסיטה: Yeungnam University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.yonsei.ac.kr/

140) שם האוניברסיטה: Yonsei University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.yosu.ac.kr/

141) שם האוניברסיטה: Yosu National University, קישור לאתר האוניברסיטה >
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...