Close Sidebar
0 הצבעות
אני מחפש רשימה של אוניברסיטאות בקמרון
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי
נערך על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
להלן רשימת אוניברסיטאות בקמרון

1) שם האוניברסיטה: Bamenda University of Science & Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.bamendauniversity.com/

2) שם האוניברסיטה: Université de Douala, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.univ-douala.com/

3) שם האוניברסיטה: Université de Dschang, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.univ-dschang.org/

4) שם האוניברסיטה: Université de Ngaoundéré, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.univ-ndere.cm/

5) שם האוניברסיטה: Université des Montagnes, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.udesmontagnes.org/

6) שם האוניברסיטה: Université de Yaoundé I, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uy1.uninet.cm/

7) שם האוניברסיטה: Université de Yaoundé II, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.universite-yde2.org/

8) שם האוניברסיטה: University of Buéa, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ubuea.net/
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...