Close Sidebar
0 הצבעות
אני מחפש רשימה של אוניברסיטאות בקמבודיה
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי
נערך על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
להלן רשימת אוניברסיטאות בקמבודיה

1) שם האוניברסיטה: Angkor University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.angkor.edu.kh/

2) שם האוניברסיטה: Asia Europe University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.aeu.edu.kh/

3) שם האוניברסיטה: Build Bright University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.bbu.edu.kh/

4) שם האוניברסיטה: Cambodian Mekong University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.mekong.edu.kh/

5) שם האוניברסיטה: Cambodia University of Specialties, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cus.edu.kh/

6) שם האוניברסיטה: Chamreun University of Poly Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cup.edu.kh/

7) שם האוניברסיטה: International University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iu.edu.kh/

8) שם האוניברסיטה: National Institute of Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ine.edu.kh/

9) שם האוניברסיטה: National University of Management, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.num.edu.kh/

10) שם האוניברסיטה: Norton University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.norton.edu.kh/

11) שם האוניברסיטה: Pannnasatra University of Cambodia, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.puc.edu.kh/

12) שם האוניברסיטה: Royal University of Agriculture, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.rua.edu.kh/

13) שם האוניברסיטה: Royal University of Fine Arts, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.rufa.edu.kh/

14) שם האוניברסיטה: Royal University of Law and Economics, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.rule.edu.kh/

15) שם האוניברסיטה: Royal University of Phnom Penh, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.rupp.edu.kh/

16) שם האוניברסיטה: Svey Reong University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sru.edu.kh/

17) שם האוניברסיטה: University of Cambodia, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uc.edu.kh/

18) שם האוניברסיטה: University of Health and Science, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.univ-sante.edu.kh/

19) שם האוניברסיטה: University of Technology Phnom Penh, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.utpp.edu.kh/

20) שם האוניברסיטה: Western University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.western.edu.kh/
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...