Close Sidebar
0 הצבעות
מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית נדל? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "נדל" זה יהיה מצויין?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שפות על ידי (10.7k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

"נדל" כותבים באנגלית באופן הבא: Centipede.

"נדל" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים נדל באנגלית.

נדל הוא שרץ מחסרי־החוליות פרוקי־הרגליים, שגופו ארוך ועשוי פרקים רבים ובכל פרק זוג רגליים. שמו המדעי Scolopendra.
למידע נוסף בויקיפדיה באנגלית - לחץ כאן
למידע נוסף בויקיפדיה בעברית - לחץ כאן
להלן תרגום של המילה "נדל" מתרגום גוגל טרנסלייט.
Real - נדל > לחץ להשמעה
הצעות לתרגומים נוספים מגוגל טרנסלייט עם פירוש מנוקד:
centipede - נָדָל, מַרְבֵּה רַגלַיִם > לחץ להשמעה
millepede - נָדָל, מַרְבֵּה רַגלַיִם > לחץ להשמעה
scolopendrid - נָדָל > לחץ להשמעה

 

מצא מה פירוש המילה Centipede ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:
 
לחץ למידע על Centipede - מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על Centipede - מילון דוט קום.
לחץ למידע על Centipede - מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).
לחץ למידע על Centipede - מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).
לחץ למידע על Centipede - המילון החופשי (Free Dictionary).
לחץ למידע על Centipede - מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).
לחץ למידע על Centipede - מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על Centipede - מילון Vocabulary.com.
לחץ למידע על Centipede - מילון וורדניק (Wordnik ).
לחץ למידע על Centipede - מילון וויקי (Wiktionary).
לחץ למידע על Centipede - מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).
לחץ למידע על Centipede - מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).
לחץ למידע על Centipede - מילון אינפופליז (Infoplease.com).
לחץ למידע על Centipede - מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).
לחץ למידע על Centipede - מילון מבט אחד (onelook.com).
לחץ למידע על Centipede - מילון רימזון (Rhymezone.com).
לחץ למידע על Centipede - מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).
לחץ למידע על Centipede - חיפוש וורדנט ( WordNet Search - 3.1).
לחץ למידע על Centipede - לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).
נתקבלה תשובה על ידי (126k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...