Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה כמה עצמאיים יש בישראל האם יש יותר עצמאיים או שכירים?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (10.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
 
להלן הנתונים האחרונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבור מספר העצמאיים והשכירים בישראל (פורסמו בתחילת 2014 עבור סוף 2012).
 
בשנת 2012 מתוך  3,310,000  שהיו מבוטחים בביטוח הלאומי, 289,000 איש הם עצמאים ו-2,694,000 שכירים.
יש יותר עצמאים מאשר שכירים.
 
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...