Close Sidebar

איך אומרים באנגלית אצבע וגם איך כותבים אצבע

0 הצבעות
מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית אצבע? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "אצבע" זה יהיה מצויין?
שאלה נשאלה ב- 10 פברואר, 2014 בקטגוריית שפות על ידי רשל (3,150 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

"אצבע" כותבים באנגלית באופן הבא: Finger.

"אצבע" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.

באנגלית מבחינים בין אצבע מכף הרגל לבין אצבע מכף היד.
Finger - אצבע מכף היד.
Toe - אצבע מכף הרגל.
Digit - מילה מתארת גם את האיברים המרוחקים ביותר בגפיים של חולייתנים. לחץ למידע נוסף

קישורי שמע

 

Toeלחץ ושמע כיצד אומרים אצבע באנגלית.

 

מצא מה פירוש המילה Finger ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:
 
לחץ למידע על Finger - מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון דוט קום.
לחץ למידע על Finger - מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).
לחץ למידע על Finger - המילון החופשי (Free Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון Vocabulary.com.
לחץ למידע על Finger - מילון וורדניק (Wordnik ).
לחץ למידע על Finger - מילון וויקי (Wiktionary).
לחץ למידע על Finger - מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון אינפופליז (Infoplease.com).
לחץ למידע על Finger - מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון מבט אחד (onelook.com).
לחץ למידע על Finger - מילון רימזון (Rhymezone.com).
לחץ למידע על Finger - מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).
לחץ למידע על Finger - חיפוש וורדנט ( WordNet Search - 3.1).
לחץ למידע על Finger - לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).
נתקבלה תשובה 10 פברואר, 2014 על ידי לימוד אנגלית בקלות (125,840 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...