Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

איך אומרים באנגלית אצבע וגם איך כותבים אצבע

0 הצבעות
מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית אצבע? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "אצבע" זה יהיה מצויין?
שאלה נשאלה ב- 10 פברואר, 2014 בקטגוריית שפות על ידי רשל (3,150 נקודות)
    

תשובה 1

0 הצבעות

"אצבע" כותבים באנגלית באופן הבא: Finger.

"אצבע" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.

באנגלית מבחינים בין אצבע מכף הרגל לבין אצבע מכף היד.
Finger - אצבע מכף היד.
Toe - אצבע מכף הרגל.
Digit - מילה מתארת גם את האיברים המרוחקים ביותר בגפיים של חולייתנים. לחץ למידע נוסף

קישורי שמע

 

Toeלחץ ושמע כיצד אומרים אצבע באנגלית.

 

מצא מה פירוש המילה Finger ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:
 
לחץ למידע על Finger - מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון דוט קום.
לחץ למידע על Finger - מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).
לחץ למידע על Finger - המילון החופשי (Free Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון Vocabulary.com.
לחץ למידע על Finger - מילון וורדניק (Wordnik ).
לחץ למידע על Finger - מילון וויקי (Wiktionary).
לחץ למידע על Finger - מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון אינפופליז (Infoplease.com).
לחץ למידע על Finger - מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).
לחץ למידע על Finger - מילון מבט אחד (onelook.com).
לחץ למידע על Finger - מילון רימזון (Rhymezone.com).
לחץ למידע על Finger - מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).
לחץ למידע על Finger - חיפוש וורדנט ( WordNet Search - 3.1).
לחץ למידע על Finger - לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).
נתקבלה תשובה 10 פברואר, 2014 על ידי לימוד אנגלית בקלות (125,910 נקודות)

שאלות קשורות

0 הצבעות
1 תשובה

איך אומרים נהג באנגלית וגם איך כותבים נהג

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך אומרים נהג באנגלית? מי שיכול לרשום גם כיצד רושמים את זה באנגלית, אני אודה לו מאוד. תודה.

שאלה נשאלה ב- 11 מאי, 2014 בקטגוריית שפות על ידי ראובן (10,570 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך אומרים נודניק באנגלית וגם איך כותבים נודניק

חברה, מישהו כאן יכול לומר לי איך אומרים באנגלית "נודניק"? אני אשמח אם תרשמו את זה בתשובה

שאלה נשאלה ב- 11 מאי, 2014 בקטגוריית שפות על ידי משה (4,010 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך אומרים נוצה באנגלית וגם איך כותבים נוצה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית נוצה? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "נוצה" זה יהיה מצויין?

שאלה נשאלה ב- 11 מאי, 2014 בקטגוריית שפות על ידי משה (4,010 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך אומרים מתווך נדלן באנגלית וגם איך כותבים מתווך נדלן

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית מתווך נדלן? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "מתווך נדלן" זה יהיה מצויין?

שאלה נשאלה ב- 11 מאי, 2014 בקטגוריית שפות על ידי משה (4,010 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך אומרים נדל באנגלית וגם איך כותבים נדל

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית נדל? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "נדל" זה יהיה מצויין?

שאלה נשאלה ב- 11 מאי, 2014 בקטגוריית שפות על ידי ראובן (10,570 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...