Close Sidebar
0 הצבעות
אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך אומרים יחידות לימוד באנגלית? מי שיכול לרשום גם כיצד רושמים את זה באנגלית, אני אודה לו מאוד. תודה.
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שפות על ידי (10.3k נקודות)

תשובות 2

0 הצבעות

"יחידות לימוד" כותבים באנגלית באופן הבא: unit level.

"יחידות לימוד" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.

נתקבלה תשובה על ידי (126k נקודות)
איך אומרים מצנח באנגלית וגם איך כותבים מצנח
איך אומרים באנגלית מקף וגם איך כותבים מקף
איך אומרים מקרר באנגלית וגם איך כותבים מקרר
איך אומרים מקלדת באנגלית וגם איך כותבים מקלדת
איך אומרים מקדונלדס באנגלית וגם איך כותבים מקדונלדס
איך אומרים מקלחת באנגלית וגם איך כותבים מקלחת
איך אומרים מקבילים באנגלית וגם איך כותבים מקבילים
איך אומרים מקלט באנגלית וגם איך כותבים מקלט
איך אומרים מקרן באנגלית וגם איך כותבים מקרן
איך אומרים מקצוע באנגלית וגם איך כותבים מקצוע
0 הצבעות

 

מצא מה פירוש המילה unit level ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:
 
לחץ למידע על unit level - מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על unit level - מילון דוט קום.
לחץ למידע על unit level - מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).
לחץ למידע על unit level - מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).
לחץ למידע על unit level - המילון החופשי (Free Dictionary).
לחץ למידע על unit level - מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).
לחץ למידע על unit level - מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על unit level - מילון Vocabulary.com.
לחץ למידע על unit level - מילון וורדניק (Wordnik ).
לחץ למידע על unit level - מילון וויקי (Wiktionary).
לחץ למידע על unit level - מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).
לחץ למידע על unit level - מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).
לחץ למידע על unit level - מילון אינפופליז (Infoplease.com).
לחץ למידע על unit level - מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).
לחץ למידע על unit level - מילון מבט אחד (onelook.com).
לחץ למידע על unit level - מילון רימזון (Rhymezone.com).
לחץ למידע על unit level - מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).
לחץ למידע על unit level - חיפוש וורדנט ( WordNet Search - 3.1).
לחץ למידע על unit level - לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).
נתקבלה תשובה על ידי (126k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...