Close Sidebar
0 הצבעות
מעוניין בתשובה לשאלה דחופה! אני צריך לחי דומם צומח רשימה של ארצות באות ח, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ח
בהקשר לשאלה על: תשובות עבור ארצות
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
חוף השנהב

 חבש -חבל ארץ שבו נמצאות המדינות אתיופיה ואריתריאה
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...