Close Sidebar
0 הצבעות
יופי שאתם עונים על שאלות, בין הדברים הקשים ביותר עבורי במשחק חי דומם צומח זה החלק של הארצות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימת ארצות באות ו, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ו
בהקשר לשאלה על: תשובות עבור ארצות
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובות 2

0 הצבעות

 

ואליס ופוטונה
וייטנאם
ונואטו
ונצואלה
ותיקן
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
וושינגטון

ויומינג

ורמונט
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...