Close Sidebar
0 הצבעות
כל הכבוד למי שטורח ועונה לשאלות, כל הכבוד על העזרה שאתם נותנים לאנשים, דחוף צריך רשימת ארצות באות ד, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ד
בהקשר לשאלה על: תשובות עבור ארצות
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות

 

דומיניקה
דנמרק
דרום אוסטיה
דרום אפריקה
דרום סודאן
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...