Close Sidebar
0 הצבעות
היכן ניתן לקבל רשימה של רחובות בשמשית?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי (10.2k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות


בשמשית יש 24 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות בשמשית. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין וההגירה, הפרסום מעודכן נכון לראשון בינואר 2012. (הרחובות מוצגים בסדר אלפביתי יורד)

רשימת שמות הרחובות בשמשית:

1. רחוב אודם
2. רחוב אלמוג
3. רחוב ארגמן
4. רחוב ברקת
5. רחוב גביש
6. רחוב גזית
7. רחוב גרניט
8. רחוב האשד
9. רחוב חושן
10. רחוב יובלים
11. רחוב לשם
12. רחוב מעיינות
13. רחוב מפלים
14. רחוב מרגלית
15. רחוב נחלים
16. רחוב ספיר
17. רחוב ענבר
18. רחוב פלג
19. רחוב צורן
20. רחוב שוהם
21. רחוב שחם
22. רחוב שמשית
23. רחוב שני
24. רחוב תכלת
נתוני כניסה של גולשים שחיפשו מידע זהה בביטוי חיפוש שונים:
רשימת שמות רחובות שמשית 72 כניסות.
רשימת שמות רחובות בשמשית 36 כניסות.
שמות של רחובות בשמשית 31 כניסות.
שמות של רחובות שמשית 14 כניסות.
נתקבלה תשובה על ידי (10.2k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...