Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

מיקוד כפר האורנים מיקוד דואר ישראל חדש

0 הצבעות
שלום, אני מבין שבשנה האחרונה בוצעה החלפת מיקוד דואר ישראל. אשמח לדעת מה מספר המיקוד החדש של כפר האורנים בעקבות השינוי. האם המיקוד של כפר האורנים הוא כעת בן 7 ספרות במקום 5?
שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2013 בקטגוריית דואר על ידי דביר (10,150 נקודות)
    

תשובה 1

0 הצבעות


זה נכון! דואר ישראל באמת עברו למיקוד בן 7 ספרות במקום זה של 5 ספרות שהיה נהוג עד לפני כשנה.

החל מתחילת שנת 2013 המיקוד של כפר האורנים הוא בן 7 ספרות (קישור למידע).

מיקוד דואר ישראל עבור כפר האורנים הוא: 7313400

נתקבלה תשובה 10 נובמבר, 2013 על ידי מידע על הדואר (84,100 נקודות)

שאלות קשורות

0 הצבעות
1 תשובה

מיקוד כפר גליקסון מיקוד דואר ישראל חדש

שלום, אני מבין שבשנה האחרונה בוצעה החלפת מיקוד דואר ישראל. אשמח לדעת מה מספר המיקוד החדש של כפר גליקסון בעקבות השינוי. האם המיקוד של כפר גליקסון הוא כעת בן 7 ספרות במקום 5?

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2013 בקטגוריית דואר על ידי רויתוש (6,330 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מיקוד כפר גלים מיקוד דואר ישראל חדש

שלום, אני מבין שבשנה האחרונה בוצעה החלפת מיקוד דואר ישראל. אשמח לדעת מה מספר המיקוד החדש של כפר גלים בעקבות השינוי. האם המיקוד של כפר גלים הוא כעת בן 7 ספרות במקום 5?

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2013 בקטגוריית דואר על ידי רויתוש (6,330 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מיקוד כפר גדעון מיקוד דואר ישראל חדש

שלום, אני מבין שבשנה האחרונה בוצעה החלפת מיקוד דואר ישראל. אשמח לדעת מה מספר המיקוד החדש של כפר גדעון בעקבות השינוי. האם המיקוד של כפר גדעון הוא כעת בן 7 ספרות במקום 5?

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2013 בקטגוריית דואר על ידי רשל (3,150 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מיקוד כפר ברוך מיקוד דואר ישראל חדש

שלום, אני מבין שבשנה האחרונה בוצעה החלפת מיקוד דואר ישראל. אשמח לדעת מה מספר המיקוד החדש של כפר ברוך בעקבות השינוי. האם המיקוד של כפר ברוך הוא כעת בן 7 ספרות במקום 5?

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2013 בקטגוריית דואר על ידי ראובן (10,570 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מיקוד כפר ברא מיקוד דואר ישראל חדש

שלום, אני מבין שבשנה האחרונה בוצעה החלפת מיקוד דואר ישראל. אשמח לדעת מה מספר המיקוד החדש של כפר ברא בעקבות השינוי. האם המיקוד של כפר ברא הוא כעת בן 7 ספרות במקום 5?

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2013 בקטגוריית דואר על ידי משה (4,010 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...