Close Sidebar
0 הצבעות
מעוניין לדעת כמה יהודים יש בעולם?
בהקשר לשאלה על: כמה אנשים יש בעולם 2013
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובות 2

0 הצבעות
 
התשובה הטובה ביותר
 
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לשנת 2012 (הנתונים העדכניים ביותר נכון לתאריך 20/01/2014, יש בעולם כ13,855,000 יהודים.
בישראל יש כ6 מיליון יהודים.
בארצות הברית יש 5,425,000 מיליון יהודים.
בצרפת יש 478,000 יהודים.
בקנדה יש 380,000 יהודים.
באנגליה יש 290,000 יהודים.
ברוסיה (יותר נכון הפדרציה הרוסית) יש 190,000 יהודים.
 
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
0 הצבעות

 

לפי הנתונים שבאתר ה-CIA האמריקאי היהודים מהווים כ-0.22% מאוכלוסיית העולם ובעולם יש כ15 מיליון, 609 אלף 480 יהודים > 15,609,480.
 
להלן התפלגות כמות האנשים בעולם לפי הדתות השונות:
 
נוצרים: הנוצרים מהווים כ-33.39% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-2,369,093,283 איש.
מוסלמים: המוסלמים מהווים כ-22.74% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-1,613,452,568 איש.
הינדואים (בני דת ההינדו): ההינדואים מהווים כ-13.8% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-979,140,081 איש.
בודהיסטים: הבודהיסטים מהווים כ-6.77% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-480,346,257 איש.
סיקים: הסיקים מהווים כ-0.35% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-24,833,262 איש.
בני הדת הבהאית: בני הדת הבהאית מהווים כ-0.11% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-7,804,739 איש.
בני דתות אחרות: בני דתות אחרות מהווים כ-10.95% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-776,926,368 איש.
לא דתיים: הלא דתיים מהווים כ-9.66% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-685,398,056 איש.
אתאיסטים: האתאיסטים מהווים כ-2.01% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-142,613,881 איש.
 
קישור למקור המידע: לחץ כאן
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...