Close Sidebar
0 הצבעות
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (3.2k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

 

 
בניז'ר מתגוררים 16,899,327 אנשים.
ניז'ר תופסת את המקום ה-64 בגודל האוכלוסייה מבין 239 מדינות בעולם.
להלן התפלגות מספר התושבים לפי גילאים בניז'ר:

 

גילאי עד 14 שנים
בנים:  4,261,662.
בנות: 4,183,112.

 

גילאי 15 עד 24 שנים
גברים:  1,519,241.
נשים: 1,557,267.

 

גילאי 25 עד 54 שנים
גברים:  2,188,451.
נשים: 2,194,606.

 

גילאי 55 עד 64 שנים
גברים:  283,955.
נשים: 265,460.

 

מעל גיל 65
גברים:  226,454.
נשים: 219,119.

 

בהשוואה לישראל הרי שאוכלוסיית ניז'ר גדולה פי 2.1 מאשר בישראל.
בישראל חיים 7,707,042 אנשים והיא נמצאת במקום ה-98 בגודל האוכלוסייה מבין 239 מדינות בעולם.
מקור המידע: ספר העובדות העולמי של ארגון ה-CIA, ראה קישור. הנתונים השונים עודכנו בתאריך: אוקטובר 2013
נתקבלה תשובה על ידי (29.5k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...