Close Sidebar
0 הצבעות
בהקשר לשאלה על: כמה אנשים יש במצרים 2013?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

 

 
בקנדה מתגוררים 34,568,211 אנשים.
קנדה תופסת את המקום ה-38 בגודל האוכלוסייה מבין 239 מדינות בעולם.
להלן התפלגות מספר התושבים לפי גילאים בקנדה:

 

גילאי עד 14 שנים
בנים:  2,753,263.
בנות: 2,617,600.

 

גילאי 15 עד 24 שנים
גברים:  2,285,268.
נשים: 2,160,005.

 

גילאי 25 עד 54 שנים
גברים:  7,253,587.
נשים: 7,067,997.

 

גילאי 55 עד 64 שנים
גברים:  2,285,072.
נשים: 2,329,760.

 

מעל גיל 65
גברים:  2,574,216.
נשים: 3,241,443.

 

בהשוואה לישראל הרי שאוכלוסיית קנדה גדולה פי 4.4 מאשר בישראל.
בישראל חיים 7,707,042 אנשים והיא נמצאת במקום ה-98 בגודל האוכלוסייה מבין 239 מדינות בעולם.
מקור המידע: ספר העובדות העולמי של ארגון ה-CIA, ראה קישור. הנתונים השונים עודכנו בתאריך: אוקטובר 2013
נתקבלה תשובה על ידי (29.5k נקודות)
כמה אנשים יש באיי פוקלנד ( איי מלווינס) 2013?
כמה אנשים יש באי נורפולק 2013?
כמה אנשים יש בסבאלברד 2013?
כמה אנשים יש באי חג המולד 2013?
כמה אנשים יש בטוקלאו 2013?
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...