Close Sidebar
0 הצבעות
אני לא מצליח לגלות ברשימת הווטרינרים הרשותיים. מקום מגורי באזור רמלה מעוניין לגלות את הווטרינר הרשותי של רמלה
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שירות ומוצרים לבעלי חיים על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
הווטרינר שעובד ברחובות הוא: צרפתי אבי-אברהם. הוא מדווח ללשכה הווטרינרית הממשלתית כנות. הטלפון: 089362790, פקס: 089465481. המייל שלו: avi_z@rehovot.muni.il
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...