Close Sidebar
0 הצבעות
קשה לאתר את הוטרינר העירוני שאני רוצה למצוא ברשימת הווטרינרים. מקום מגורי באזור קריית ים מישהו יודע כיצד אני משיג את הפרטים של הווטרינר הרשותי שעובד קריית ים
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שירות ומוצרים לבעלי חיים על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
הווטרינר הרשותי שעובד בעיריית קרית ים הוא: דדיה דוד. הוא מדווח ללשכה הווטרינרית הממשלתית עכו-נצרת. הטלפון: 048711924, פקס: 048716467. המייל שלו: doritb@qbialik.org.il
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...