Close Sidebar
0 הצבעות
הרשימה של הווטרינרים הרשותיים גדולה מידי. אני מתגורר באזור קריית אתא ואני מעוניין למצוא את הפרטים של הווטרינר של קריית אתא
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שירות ומוצרים לבעלי חיים על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
הווטרינר שעובד בקרית אתא הוא: מלר לואיס. הוא מדווח ללשכה הווטרינרית הממשלתית עכו-נצרת. הטלפון: 048446563, פקס: 048446563. המייל שלו: ata015@inter.net.il
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...