Close Sidebar
0 הצבעות
ראיתי שבאתר ישנה רשימת ווטרינרים רשותיים. מקום מגורי באזור לוד מישהו יודע איך אני משיג את הפרטים של הווטרינר הרשותי שעובד לוד
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שירות ומוצרים לבעלי חיים על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
הווטרינר שעובד בלוד הוא: רז אור. הוא מדווח ללשכה הווטרינרית הממשלתית כנות. הטלפון: 089279934, פקס: 089214162. המייל שלו: ORRVET@LOD.MUNI.IL
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...