Close Sidebar

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית טיולים בחול

0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Lyon Bron Airport שבצרפת

מחפש פרטים על שדה תעופה Lyon Bron Airport שבצרפת. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Lille Airport שבצרפת

מחפש פרטים על שדה תעופה Lille Airport שבצרפת. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Cherbourg Maupertus Airport שבצרפת

מחפש פרטים על שדה תעופה Cherbourg Maupertus Airport שבצרפת. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Clermont-Ferrand Auvergne Airport שבצרפת

מחפש פרטים על שדה תעופה Clermont-Ferrand Auvergne Airport שבצרפת. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Le Touquet Cote d'Opale Airport שבצרפת

מחפש פרטים על שדה תעופה Le Touquet Cote d'Opale Airport שבצרפת. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Chambery-Savoie Airport שבצרפת

מחפש פרטים על שדה תעופה Chambery-Savoie Airport שבצרפת. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Bordeaux Merignac Airport שבצרפת

מחפש פרטים על שדה תעופה Bordeaux Merignac Airport שבצרפת. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Tampere-Pirkkala Airport שבפינלנד

מחפש פרטים על שדה תעופה Tampere-Pirkkala Airport שבפינלנד. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Turku Airport שבפינלנד

מחפש פרטים על שדה תעופה Turku Airport שבפינלנד. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Mariehamn Airport שבפינלנד

מחפש פרטים על שדה תעופה Mariehamn Airport שבפינלנד. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Kajaani Airport שבפינלנד

מחפש פרטים על שדה תעופה Kajaani Airport שבפינלנד. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Lappeenranta Airport שבפינלנד

מחפש פרטים על שדה תעופה Lappeenranta Airport שבפינלנד. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Helsinki Vantaa Airport שבפינלנד

מחפש פרטים על שדה תעופה Helsinki Vantaa Airport שבפינלנד. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Nausori Airport שבפיג'י

מחפש פרטים על שדה תעופה Nausori Airport שבפיג'י. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Nadi International Airport שבפיג'י

מחפש פרטים על שדה תעופה Nadi International Airport שבפיג'י. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Vagar Airport שבאיי פארו

מחפש פרטים על שדה תעופה Vagar Airport שבאיי פארו. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Yap International Airport שבמיקרונזיה

מחפש פרטים על שדה תעופה Yap International Airport שבמיקרונזיה. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Mount Pleasant Airport שבאיי פוקלנד

מחפש פרטים על שדה תעופה Mount Pleasant Airport שבאיי פוקלנד. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Port Stanley Airport שבאיי פוקלנד

מחפש פרטים על שדה תעופה Port Stanley Airport שבאיי פוקלנד. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

פרטים על שדה תעופה Addis Ababa Bole International Airport שבאתיופיה

מחפש פרטים על שדה תעופה Addis Ababa Bole International Airport שבאתיופיה. פרטים כמו: טלפון, אתר אינטרנט, מייל וכדומה. קישור למפת הגעה לשדה התעופה יהיה מצויין.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית טיולים בחול על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
למידע נוסף עבור כל השאלות בקטגוריה זו
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...