Close Sidebar

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית תרבות פנאי

0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בנוער העובד והלומד?

מי יודע כמה חניכים יש בנוער העובד והלומד?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי רבקה זהר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בבני עקיבא?

מי יודע כמה חניכים יש בבני עקיבא?

נתקבלה תשובה 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בצופים?

מי יודע כמה חניכים יש בצופים?

נתקבלה תשובה 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בתנועת הצופים?

מי יודע כמה חניכים יש בתנועת הצופים?

נתקבלה תשובה 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט הארי פוטר ואבן החכמים?

מי יודע כמה זמן הסרט הארי פוטר ואבן החכמים?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט ספיידרמן?

מי יודע כמה זמן הסרט ספיידרמן?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט מהיר ועצבני?

מי יודע כמה זמן הסרט מהיר ועצבני?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט עד החתונה זה יעבור?

מי יודע כמה זמן הסרט עד החתונה זה יעבור?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט הלילה שלפני?

מי יודע כמה זמן הסרט הלילה שלפני?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט משחק באש?

מי יודע כמה זמן הסרט משחק באש?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט סיקאריו?

מי יודע כמה זמן הסרט סיקאריו?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט טד 2?

מי יודע כמה זמן הסרט טד 2?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט המתמחה?

מי יודע כמה זמן הסרט המתמחה?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
0 תשובות

כמה זמן הסרט מבול?

מי יודע כמה זמן הסרט מבול?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט ספקטר?

מי יודע כמה זמן הסרט ספקטר?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט עולם היורה?

מי יודע כמה זמן הסרט עולם היורה?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט צלף אמריקאי?

מי יודע כמה זמן הסרט צלף אמריקאי?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט לא נשבר?

מי יודע כמה זמן הסרט לא נשבר?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט מהיר ועצבני 7?

מי יודע כמה זמן הסרט מהיר ועצבני 7?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט למה זה מגיע לי?

מי יודע כמה זמן הסרט למה זה מגיע לי?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
למידע נוסף עבור כל השאלות בקטגוריה זו
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...