Close Sidebar

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית תרבות פנאי

0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בנוער העובד והלומד?

מי יודע כמה חניכים יש בנוער העובד והלומד?

נתקבלה תשובה 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בבני עקיבא?

מי יודע כמה חניכים יש בבני עקיבא?

נתקבלה תשובה 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בצופים?

מי יודע כמה חניכים יש בצופים?

נתקבלה תשובה 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בתנועת הצופים?

מי יודע כמה חניכים יש בתנועת הצופים?

נתקבלה תשובה 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט ספיידרמן?

מי יודע כמה זמן הסרט ספיידרמן?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28,660 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט הארי פוטר ואבן החכמים?

מי יודע כמה זמן הסרט הארי פוטר ואבן החכמים?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28,660 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט הלילה שלפני?

מי יודע כמה זמן הסרט הלילה שלפני?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28,660 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט עד החתונה זה יעבור?

מי יודע כמה זמן הסרט עד החתונה זה יעבור?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28,660 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט מהיר ועצבני?

מי יודע כמה זמן הסרט מהיר ועצבני?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט סיקאריו?

מי יודע כמה זמן הסרט סיקאריו?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט משחק באש?

מי יודע כמה זמן הסרט משחק באש?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט טד 2?

מי יודע כמה זמן הסרט טד 2?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
0 תשובות

כמה זמן הסרט מבול?

מי יודע כמה זמן הסרט מבול?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט המתמחה?

מי יודע כמה זמן הסרט המתמחה?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט ספקטר?

מי יודע כמה זמן הסרט ספקטר?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28,660 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט צלף אמריקאי?

מי יודע כמה זמן הסרט צלף אמריקאי?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28,660 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט לא נשבר?

מי יודע כמה זמן הסרט לא נשבר?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28,660 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט עולם היורה?

מי יודע כמה זמן הסרט עולם היורה?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28,660 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט מהיר ועצבני 7?

מי יודע כמה זמן הסרט מהיר ועצבני 7?

שאלה נשאלה ב- 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי בן דוד (3,320 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן הסרט סיפור של צבע?

מי יודע כמה זמן הסרט סיפור של צבע?

נתקבלה תשובה 29 פברואר, 2016 בקטגוריית קולנוע וטלוויזיה על ידי רותם (28,660 נקודות)
למידע נוסף עבור כל השאלות בקטגוריה זו
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...