Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית בוטניקה

0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Zygophyllaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Zygophyllaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Zosteraceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Zosteraceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Zingiberaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Zingiberaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Zamiaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Zamiaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Xyridaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Xyridaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Xeronemataceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Xeronemataceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

שאלה נשאלה ב- 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Xanthorrhoeaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Xanthorrhoeaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

שאלה נשאלה ב- 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Woodsiaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Woodsiaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Winteraceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Winteraceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Wiesnerellaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Wiesnerellaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Welwitschiaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Welwitschiaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Wardiaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Wardiaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Vochysiaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Vochysiaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Vivianiaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Vivianiaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Vittariaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Vittariaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Vitaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Vitaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Violaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Violaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

שאלה נשאלה ב- 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Vetaformaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Vetaformaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Verbenaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Verbenaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

נתקבלה תשובה 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי צמחי ארץ ישראל (545k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שם עברי לשם משפחה בוטני Velloziaceae

 היי, מישהו יודע מה השם העברי של השם: Velloziaceae שמציין שם משפחה בוטני של צמחים? כמו כן, אם יש לכם קישורים למידע מעניין על משפחה בוטנית זו נא ציינו אותם. תודה

שאלה נשאלה ב- 21 יולי, 2015 בקטגוריית בוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
למידע נוסף עבור כל השאלות בקטגוריה זו
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...